تبلیغات

تعبیر خواب دارچین – خوردن دارچین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دارچین و معنی خوردن دارچین تعبیر خواب دارچین - خوردن دارچین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دارچین – خوردن دارچین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دارچین چیست؟ دیدن یا بو کردن دارچین در خواب بیانگر این است که نیاز دارید اندکی به زندگی تان تغییر دهید، شما نیاز دارید که چیزی خارج از شخصیت تان انجام دهید. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید

تعبیر خواب دارچین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دارچین تلخ کامی و فکر و خیال است. شاید غصه ای پیش نیاید و غم بزرگی نباشد اما تکدر و گرفتگی خاطر و فکر و خیال بیننده خواب را می آزارد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند دارچین بسیار داشت، دلیل که غمگین و متفکر شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند دارچین جهت رفع علت می خورد و او را سود داشت، دلیل نیکی و صلاح است.

تعبیر خواب دارچین دم کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید دارچین دم کرده را با رغبت و میل می نوشید و از نوشیدن آن خوشتان می آید گناهی مرتکب می شوید که بعدا برای شما اندوه و ناراحتی می آورد.

تعبیر خواب دارچین - خوردن دارچین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دارچین – خوردن دارچین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خوردن دارچین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید دارچین می خورید، به هر طریق که باشد، گرفتار اندوه و گرفتگی خاطر می شوید به خصوص اگر در خواب از خوردن آن خوشتان نیاید.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند دارچین می خورد غم اندوهش صعب تر بود.

تعبیر خواب دارچین دادن به دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید دارچین به دیگران می دهید برای او ناراحتی به وجود می آورید که خودتان هم در آن سهیم هستید. تر و خشک و کوبیده و نکوبیده دارچین یک تعبیر دارد.

برای مطالعه تعبیر خواب های زیر به لینک های داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب ادویه ، تعبیر خواب آویشن ، تعبیر خواب جعفری

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

مطالب متنوع دیگر

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار