تبلیغات

تعبیر خواب دوربین – دیدن دوربین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دوربین چیست؟ تعبیر خواب دوربین - دیدن دوربین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دوربین – دیدن دوربین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دوربین چیست؟ دیدن دوربین در خواب بیانگر این است که نیاز دارید روی یک موقعیت خاص تمرکز کنید شاید شما یک مساله را رد می کنید یا از دیدن یک تصویر واضح و بزرگ ، خودداری می کنید. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.

تعبیر خواب دوربین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دوربین دو نوع است. یکی چشمی و دیگری عکس برداری یا فیلمبرداری. دوربین چشمی در خواب های ما تجسم انتظارهایی است که از آینده داریم و کلا چیزهایی که می خواهیم و آرزو داریم که به آنها برسیم. هر چه دوربین کارآمدتر باشد توانایی بیشتر ما را در برآوردن آرزوها نشان می دهد.

در سر زمین رویاها آمده:

شما دوربین دارید : در آینده خوشبخت خواهید شد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با دوربین به جایی نگاه می کنید، نشانه آن است که دگرگونیهایی رخ خواهد داد که به زیان شما تمام می شود.

در سر زمین رویاها آمده:

مردان در دوربین نگاه می کنند : خوشبختی زنان در دوربین نگاه می کنند :زندگی به شما پاداش بزرگی خواهد داد. فرد مورد علاقه تان در دوربین نگاه می کند : یکی از فامیلهای دورتان را از دست می دهید. شما را با دوربین زیر نظر دارند : قبل از اقدام به کاری خوب فکر کنید . تعبیر خواب خریدن دوربین

در سر زمین رویاها آمده:

دوربین می خرید : یک زن با اخلاق متزلزل و ناقص به شما بسیار نزدیک است.

تعبیر خواب شکستن دوربین

آنلی بیتون می گوید:

دیدن دوربین شکسته در خواب ، نشانه جدایی از دوستان و ناسازگاری با دیگر افراد است .

تعبیر خواب دوربین عکاسی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دوربین عکس و فیلمبرداری برخورد ما را با حوادث روزمره زندگی نشان می دهد.

تعبیر خواب دوربین - دیدن دوربین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دوربین – دیدن دوربین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دوربین امنیتی

معبران می گویند:

دیدن دوربین امنیتی در خواب بیانگر این است که شما حس می کنید که مورد بررسی و موشکافی قرار می گیرید و به خاطر کارها یا رفتارتان قضاوت می شوید. به صورت مستقیم تر خوااب به حریم شخصی شما اشاره دارد

تعبیر خواب دوربین دو چشمی 

مولف می گوید:

خواب دیدن اینکه از یک جفت دوربین دو چشمی دارید نگاه می کنید بیانگر این است که شما نیاز دارید نگاهی طولانی و نزدیک به یک موقعیت بینذازید شما نیاز دارید که انتخاب ها و تصمیمات  را با دقت ارزیابی کنید

تعبیر خواب دوربین فیلمبرداری

از دیدگاه روانشناسی یونگ

خواب دیدن اینکه از دوربین فیلمبرداری استفاده می کنید بیانگر این است که نیاز دارید در تصمیم هایتان هدفمند تر باشید روی وظیفه ی در دست تمرکز کنید و تلاش می کنید که به احساسایتان اجازه ندهید که قضاوتتان را مبهم کنند یا روی قضاوت شما اثر گذارن خواب دیدن اینکه کسی از دوربین فیلم برداری استفاده می کند بیانگر این است که شما به گذشته تان و خاطرات قدیمی تان برمی گردید ممکن است تلاش کنید از اشتباهات گذشته درس بگیرید و زمان های بد و خوب را زنده کنید تعبیر خواب دوربین نظارت

تعبیر گران می گویند:

خواب دیدن اینکه شما در تیر رس این دوربین هستید ، بازتابی از احساس شما در مورد موشکافی شدن است. شما حس می کنید که همه ی چشم ها روی شماست و تمایل دارید که دیگران را شاد و رااضی کنید

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب آلبوم عکس ، تعبیر دیدن آشنا و دوستان ، تعبیر خواب ملاقات کردن

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

مطالب متنوع دیگر

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار