تبلیغات

تعبیر خواب ضعف کردن + تعبیر خواب ضعیف شدن اعضای بدن

تعبیر خواب ضعف و ضعیف شدن چیست؟ ضعف داشتن و ضعیف شدن در خواب بیانگر این است که از نظر احساسی، حس تهی شدن یا استرس داشتن می کنید. چیزی ذهنتان را به خود اختصاص داده است و نگرانی خیلی زیادی را برای شما ایجاد کرده است. برای اینکه دقیقا متوجه خوابی که دیده اید شوبد با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

تعبیر خواب ضعف کردن + تعبیر خواب ضعیف شدن اعضای بدن

تعبیر خواب ضعف کردن + تعبیر خواب ضعیف شدن اعضای بدن

تعبیر خواب ضعف کردن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که ضعف کرده است ، دین و ایمانش ضعیف خواهد شد یا در انجام فرایض دینی از خود ضعف نشان میدهد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید دچار ضعف شده اید ، علامت آن است که به شغلی نادرست اشتغال خواهید یافت و موجب نگرانی شما را فراهم می کند . باید سعی کنید شغل خود را تغییر دهید .

تعبیر خواب ضعیف شدن اعضای بدن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی درخواب بیند سروی ضعیف شد، دلیل نقصان جاه و بزرگی بود. اگر بیند چشم او ضعیف شد، دلیل که دختر یا زن او بمیرد. اگر در خواب بیند، بینی او ضعیف گشته بود. دلیل که جاهش کم شود. اگر دهن خود را ضعیف بیند، دلیل که روزی بر وی تنگ شود. اگر بیند گردنش ضعیف بود، دلیل که امانت مردم در گردن او باشد. اگر دوش خود را ضعیف بیند، دلیل که زنش رنجور شود. اگر بازوی خود را ضعیف بیند، دلیل که زنش رنجور شود یا حال برادر یا فرزندش بد شود. اگر ساعد خود را ضعیف بیند، دلیل که حال دخترش ضعیف شود. اگر سینه خود را ضعیف بیند، دلیل که راه سخاوت بگذارد. اگر شکم خود را ضعیف بیند، دلیل که پناه او ضعیف بود. اگر دل خود را ضعیف بیند، دلیل که تدبیر و رای او گم شود. اگر سرین را ضعیف بیند، دلیل که حالِ مهتری از خویشان او ضعیف گردد. اگر همه تن خود را ضعیف بیند، دلیل که غمگین و مستمند شود.

مطالب مرتبط

تعبیر خواب چهره ، تعبیر دیدن آماس ، تعبیر خواب آدم لاغر

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

تعبیر خواب ضعف کردن + تعبیر خواب ضعیف شدن اعضای بدن

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار