تبلیغات

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان 

در کشورهای مختلف جهان،جنس و نوع اسباب بازی های کودکان نیز کاملا متفاوت است،در کشورهای فقیر و غنی این تفاوت را به وضوح می توان دید. اگر در جایی زندگی می کنید که افراد برای یک جشن تولد ایکس باکس کادو می گیرند فکر نکنید اوضاع برای دیگران هم به همین شکل است.

در پروژه ای جدید به نام Dollar Street که توسط بنیاد Gapminder انجام شده می توانید ببینید اسباب بازی ها و وسائل شخصی مورد علاقه کودکان در سراسر دنیا چه چیزهایی است. در تصاویری که خواهید دید شاهد عمق نا برابری در نقاط مختلف دنیا خواهید بود.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده هندی که درآمد هر فرد بزرگسال در ماه ۲۹ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک بطری پلاستیکی است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اهل بروندی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۹ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ذرت خشک است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده زیمباوه ای که درآمد هر فرد بزرگسال در ماه ۳۴ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک توپی است که دست ساز.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اهل هائیتی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۳۹ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک توپ تنیس است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اهل زیمباوه که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴۱ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک ماشین اسباب بازی قدیمی است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اهل بورکینافاسو که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه یک کودک یک عروسک شکسته پلاستیکی است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اهل بورکینافاسو که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۵۴ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک تایر است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده هندی که درآمد یک فرد قزرگسال در ماه ۶۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک چوب کریکت دست ساز است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده هندی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۸۰ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک عروسک پلاستیکی است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اهل فیلیپین که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۹۸ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک شخصیت های انیمه است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده فلسطینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۱۲ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک بطری پلاستیکی است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده کلمبیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۲۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک توپ فوتبال است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده نیجریه ای که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۲۴ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک تیر های چوبی است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده کلمبیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۴۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک توپی پلاستیکی است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده کلمبیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۶۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک بچه گربه است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده فیلیپینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۷۰ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک عروسک پلاستیکی است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده تونسی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۷۶ دلار است، عروسک مورد علاقه کودک یک خرس تدی است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده تونسی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۱۸ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک اسکوتر است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده هندی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۴۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک کامیون است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اردنی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۴۹ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک گربه است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اهل رواندا که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۵۱ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک تکه چوب است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اهل بولیوی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۵۴ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک توپ فوتبال است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اهل بولیوی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۲۶۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک کامیون کوچک است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اهل کامبوج که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴۶۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک سگی کوچک است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اوکراینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴۷۶ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک گوشی همراه است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اهل لتونی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴۸۰ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک عروسک است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اردنی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۵۸۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ( سن مادر بزرگ منه! ) تبلت است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اکراینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۶۹۴ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک لگو است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده مکزیکی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱٫۰۹۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک گیتار برقی است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده سوئدی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲٫۲۲۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک های پلاستیکی است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده چینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲٫۲۳۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک مدل تانک اسباب بازی است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده کنیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۳٫۲۶۸ دلار در ماه است، اسباب بازی مورد علاقه کودک تبلت است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اهل نپال که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۳٫۸۲۹ دلار است، عروسک مورد علاقه کودک یک خرس تدی است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده آمریکایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴٫۶۵۰ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ست بیسبال است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده سوئدی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴٫۸۸۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ست لگو است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اردنی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۷٫۴۳۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک اسب است.

اسباب بازی های کودکانه در کشورهای مختلف جهان

در یک خانواده اردنی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۷٫۴۳۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک اسب است.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

 • نشانه های پیری زودرس پوست

  خطهای کنار چشم، چین و چروک و لکه‌های قهوه‌ای روی پوست از نشانه‌های پیریست. علاوه بر این علائم که روی سطح پوست نمایان می‌شوند، پیری به ویژه پیری...

 • غذاهای آلوده به میکروب های مختلف

  با وجود باکتری لیستریا در طالبی، E. coli در جوانه گندم و سالمونلا در گوشت بوقلمون، به نظر می‌رسد غذاهایی که ما هر روز می‌خوریم مانند بمب ساعتی...

 • میوه های انرژی زا کدامند؟

  اگر در پایان روز احساس خستگی و بی‌حالی می‌کنید و نیاز به کسب انرژی مجدد دارید این مطلب را بخوانید. با توجه به اینکه اغلب ما در طول روز این...

 • دانستنی های گوجه فرنگی

  اگر شما فردی هستید که مداوم گوجه ‌فرنگی را همراه با غذا و یا به صورت سالاد مصرف می کنید لازم است بدانید این نکات را بدانید: گوجه‌ فرنگی سرشار...

 • نارگیل چه خواصی دارد؟

  نارگیل گیاهی است كه ابتدا در جنوب آسیا كشت می ‌شد و در حال حاضر به صورت درخت نارگیل در تمام مناطق استوایی وجود دارد. مردم اقیانوس آرام از...

 • خواص لیموترش و آب گرم

  آب یک عدد لیمو را درون یک لیوان آب گرم بچکانید و از منافع آن بهره ببرید. اگر مخلوط آب لیمو با آب گرم را هر روز میل کنید شاهد اثرات مثبت آن به شرح...

 • انواع مدل کوتاهی موی کوپ زنانه و دخترانه

  مدل کوتاهی موی کوپ یکی از شیک ترین کوتاهی زنانه است که دارای مدل های کوتاه وبلند است. شما عزیزان با شناخت از فرم صورت خود می توانید بهترین...

 • گیاه اشنه دریایی | خواص درمانی اشنه دریایی برای سرطان سینه | کاربرد آن در آشپزی

  گیاه اشنه دریایی یا  کتانجک در جدول گیاهان دارویی ایران قرار دارد. ار خواص درمانی اشنه دریایی می توان به درمان کم کاری تیروئید، ضد...

 • قتل خواهر با کمک دوست به جرم فاحشه بودن دختر در مشهد

  قتل خواهر فاحشه توسط برادر دختر فاحشه که روابط متعددی با مردان داشت توسط برادرش و دوست برادرش به قتل رسید و پس از 10 سال پرونده قتل وی به...

 • پوسترهای ۲۲ بهمن

   پوسترهای ۲۲ بهمن مجموعه: کارت پستال و تصاویر متحرک کسی که ماه شب تار بی قراران شد/انیس جان و شفابخش قلب یاران شد نفوذ چشم و...